DOI: www.randomlink.com

DOWNLOAD FULL PDF

Radvánszky Anikó és Timár Andrea:
„Inklinációk”. Kortárs női filozófia

“Inclinations”. Contemporary Female Philosophy

PDF

Sápy Dóra:
Adriana Cavarero. Arendtől a poszturális etikáig

Adriana Cavarero. From Arend to postural ethics

PDF

Timár Andrea:
Billy Budd dadogása. Hannah Arendt, Eve Sedgwick és Adriana Cavarero

Billy Budd’s Stutter. Hannah Arendt, Eve Sedgwick and Adriana Cavarero

PDF

Gyuris Kata:
Sebezhetőség és dekolonizáció. A diszkurzív keretek újragondolása Judith Butlertől Maria Lugonesig

Vulnerability and Decolonization. Reframing Discourse from Judith Butler to Maria Lugones

PDF

Réz Anna:
Az ember a maga teljességében. Martha Nussbaumról

Human Beings, Taken As a Whole. On Martha Nussbaum

PDF

Chantal Mouffe:
Mi az agonisztikus politika? (Fordította: Bodroghi Csilla)

What is Agonistic Politics? (Tranlated by Csilla Bodroghi)

PDF

Willow Verkerk:
Eldologiasodás, szexuális tárgyiasítás és feminista aktivizmus (Fordította: Tarnai Csillag)

Reification, Sexual Objectification, and Feminist Activism (Tranlated by Tarnai Csillag)

PDF

Timár Eszter:
Affektus és Melanie Klein a kortárs angolszász feminista elméletben

Affect and Melanie Klein in the Contemporary Anglo-Saxon Feminist Theory

PDF

Horváth Márk:
Plaszticitás és posztantropocentrizmus. Catherine Malabou filozófiája

Plasticity and postantropocentrism. Philosophy of Catherine Malabou

PDF

Széplaky Gerda:
Az ismeretlen átölelése. Kortárs ökofeminista filozófiai diskurzusok

Embracing the Unknown. Contemporary Ecofeminist Philosophical Discourses

PDF

Radvánszky Anikó:
„Az anyai terület visszavétele”. Nő(iség), jelölődés és tér összefüggései Julia Kristevánál

Taking back Maternal Territory

PDF

Horváth Orsolya:
Világgá váló nő. A nő mint kitüntetett módon filozófiai lény

Woman Becoming World. Woman as an outstandingly Philosophical Being

PDF

KÖNYVEK

Péter Ágnes:
A függetlenség ára. Mary Wollstonecraft és Mary Wollstonecraft Shelley öröksége
/ Antal Éva

PDF

Éva Antal és Antonella Braida, szerk.:
Female Voices. Forms of Women’s Reading, Self-Education and Writing in Britain (1770–1830)
/ Pálinkás Katalin

PDF

Rosi Braidotti:
Nomadic Subjects. Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory
/ Földes Györgyi

PDF

Michela Murgia:
Ave Mary. E la Chiesa inventò la donna
/ Kéry Anna Lilla

PDF

Németh Attila:
Dosztojevszkij, a lélek kórboncnoka
/ Tóthpál Sarolta Krisztina és Józsa György Zoltán

PDF

C. A. Кибальник:
Тайнопись русских писателей. От Пушкина до Набокова
/ Rácz Ildikó Mária

PDF