DOI: www.randomlink.com

DOWNLOAD FULL PDF

Rákai Orsolya:
Kauzalitás, elvárás, fordulat: egy narratológiai fogalom arcai

Causality, Expectation, Reversal: the Faces of a Narratological Concept

PDF

Vera Tobin:
Kognitív torzítás és a meglepetés poétikája (Fordította: Tarnai Csillag)

Cognitive Bias and the Poetics of Surprise (Translated by Csillag Tarnai)

PDF

Hajdu Péter:
Fordulat, várakozás, valószínűség, esemény

Reversal, Expectation, Probability, Event

PDF

Szolláth Dávid:
Cselekményfordulatok és egyéb narrációs klisék a kortárs magyar prózában. (Esterházy, Krasznahorkai, Bodor és Nádas)

Plot Twists and Other Narrative Clichés in Contemporary Hungarian Fiction. (Péter Esterházy, László Krasznahorkai, Ádám Bodor and Péter Nádas)

PDF

Simão Valente:
Véleményváltozás mint cselekményfordulat egy Disraeliés egy Balzac-regényben (Fordította: Tarnai Csillag)

Changes of Opinion of Plot Reversals in Two Novels by Disraeli and Balzac (Translated by Csillag Tarnai)

PDF

Szabó Judit:
A hatásvadász fordulatok lejáratása. A véletlen problémája Heltai Jenő A 111-esében

Discrediting Bombastic Twists. The Problem of Chance in Jenő Heltai’s 111

PDF

Szemes Botond:
Az ív segédegyenesei. A cselekmény felépítésének pszichoanalitikus olvasata Szindbád és Esti Kornél történeteiben

The Supporting Line of the Arc. A Psychoanalytic Reading of Plot Structure in the Stories of Szindbád and Kornél Esti

PDF

Major Ágnes – Z. Varga Zoltán:
Fordulat(ok) a versben. Lírai mikronarratívák és az értelmezés fordulatai Babits Mihály Mint különös hírmondó… című versében

Reversal(s) in Lyrical Poetry. Lyrical Micronarratives and Reversals of Interpretation in Mint különös hírmondó… of Mihály Babits

PDF

Kálmán C. György:
Némaság és bőgés. Fordulat Petőfi A Tisza című versében

Silence and Weeping. The Reversal in Petőfi’s Poem A Tisza

PDF

Szemle

Kalavszky Zsófia:
A szocreál nevetés és a neheztelés kultúrája. Új irányok a nevetés kutatásában

The Culture of Social Realist Laughter and Resentment. New Directions in the Research of Laughter

PDF

Könyvek

Julia Gasper:
Sophie de Tott. Artist in a Time of Revolution
/ Tóth Ferenc

PDF

László Laura:
Vég és végtelenség. A narratív lezáratlanság posztmodern motívuma
/Bodroghi Csilla

PDF