DOI: www.randomlink.com

DOWNLOAD FULL PDF

Gubacsi Beáta – Ureczky Eszter:
Testek, határok, keresztmetszetek. A kultúrorvostan/orvosbölcsészet nemzetközi és hazai vonatkozásairól

Bodies, Boundaries, Cross-sections: On the Hungarian and International Relevance of the Medical Humanities

PDF

Bánfalvi Attila:
A humaniórák önigazolási kényszere az orvosképzésben

The Raison D’Être of the Humanities in Medical Education

PDF

Timár Andrea:
Biopolitika és narrativitás a Covid–19 pandémiában. Foucault, Butler, Arendt, Cavarero és az embernemadat.hu oldal

Biopolitcs and Narrativity in the Covid–19 Pandemic: Foucault, Arendt, Butler, Cavarero, and the Initiative embernemadat.hu

PDF

Gregor Anikó:
Elviselt nemi struktúráink, avagy hogyan válnak testivé a nő–férfi viszonyok

The Burden of the Gender Structures: How Gender Hierarchy Becomes Manifest on the Body

PDF

Gerevich József:
A balsors mint kreatív hajtóerő. Bűnhődés és megtorlás a művészetben

Adversity as a Creative Force: Atonement and Punishment in Art

PDF

Bódi Katalin:
„Akár az elzárt kert”. Fejezetek a női test ábrázolhatatlanságának történetéből

“A Garden Enclosed”: On the History of the Irrepresentable Female Body

PDF

Széplaky Gerda:
A beteg test katarzisa. Frida Kahlo szenvedésképeiről

The Catharsis of the Sick Body: On Frida Kahlo’s Images of Suffering

PDF

H. Nagy Péter:
Epidemiológiai ponyvaelemzés. Robin Cook Járvány című regényéről (és kontextusairól)

An Epidemiological Pulp Fiction Analysis: On Robin Cook’s Outbreak and Its Contexts

PDF

Farmasi Lilla:
Neuronarratológia. Az idegtudomány és az irodalomtudomány találkozása a (kognitív) pszichológusnál

Neuronarratology: Neuroscience and Literary Theory Meet at the (Cognitive) Psychologist’s Lab

PDF

Ureczky Eszter:
Öregedés, digitális klónozás és eutanázia a Fekete tükör című sorozat San Junipero-epizódjában

A Cure for Ageing: Digital Cloning and Euthanasia as Utopian End-of-life Care in the ‘San Junipero’ Episode of Black Mirror

PDF

Válogatott bibliográfia

PDF

Tudósítások

Kricsfalusi Beatrix:
A gondoskodás politikája. Az Örkény Színház Kiváló dolgozók – igaz történetek a gondoskodásról című előadásáról

The Politics of Care: On Örkény Theatre’s Production Excellent Workers – True Stories about Care

PDF

Balajthy Boglárka:
Elmerülni a sárga csendben. A sárga csendről – Művészeti projekt a Lipótmezőről

On Yellow Silence: Psychiatric Hospital Lipótmező and the Arts

PDF

Gregor Lilla:
Művi beavatkozás. Várószoba – női gyógyítók és páciensek az orvoslás perifériáján

Waiting Room: Women Healers and Patients at the Periphery of Medicine

PDF

Nagy Hilda:
Démonizálás helyett normalizálás. Mondgesichter / Holdvilágképűek: Tóth Kinga és Kaspar Mattmann kiállításáról

Normalising Vulnerability: Reflections on Toth Kinga and Kaspar Mattman’s Exhibition, Moonfaced

PDF

László Borbála:
Felnyitott seb(ezhetőség)ek. A FŰZ művészeti csoport megmutatkozó kiállítása

Open(ing) Wounds: The Debut Exhibition of FŰZ Art Group

PDF

Könyvek

Mezősi Miklós: Aranykor és sex appeal. Mnémosyné leányai
/ Tóthpál Sarolta Krisztina

PDF

ЛУЦЕВИЧ, Л. Ф. Автобиографические исповеди в литературе: Претексты: Тексты: Контексты
/ Dukkon Ágnes

PDF

Maria Valeria Dominioni e Luca Chiurchiù, a cura di: Leopardi e la cultura del Novecento. Modi e forme di una presenza
/ Tóth-Izsó Zsuzsanna

PDF

Dante Alighieri. Komédia I.: Pokol: Kommentár. Szerkesztette Kelemen János, Nagy József közreműködésével
/ Dávid Kinga

PDF