DOI: www.randomlink.com

DOWNLOAD FULL PDF

Jablonczay Tímea:
A transzkulturális emlékezetek és emlékezetkutatások kihívásai a globális korban

The Challenges of Transcultural Memories and Memory Studies in the Global Age

PDF

Michael Rothberg:
W. E. B. Du Bois Varsóban: A holokauszt emlékezete és a bőrszín-határvonal (1949–1952) (Fordította: Gerencsér Péter)

W. E. B. Du Bois in Warsaw: Holocaust Memory and the Color Line, 1949–1952 (Tranlated by Péter Gerencsér)

PDF

Max Silverman:
Gyarmati kísértetek a holokauszt ábrázolásában (Fordította: Balogh Eszter Edit)

Colonial Hauntings of the Holocaust Imaginary (Tranlated by Eszter Edit Balogh)

PDF

Marianne Hirsch:
A visszatérés tárgyai (Fordította: Milián Orsolya)

Objects of Return (Tranlated by Orsolya Milián)

PDF

Magdalena Roguska-Németh:
Posztemlékezet és trauma. Transzkulturális esettanulmány (Charlotte Mendelson: Törtmagyar, Sacha Batthyány: És nekem mi közöm ehhez?)

Postmemory and Trauma. A Transcultural Case Study (Charlotte Mendelson: Almost English, Sacha Batthyány: A Crime in the Family)

PDF

Kisantal Tamás:
Kinek a holokausztja? A holokausztemlékezet szatirikus ábrázolásai a 2000-es évek utáni amerikai irodalomban

Whose Holocaust? Satirical Representations of Holocaust Memory in Post-2000s American Literature

PDF

Vilmos Eszter:
A vér és a tér öröksége. A holokausztemlékezet kortárs irodalmai az Újvilágban és az Óhazában

Contemporary Literature of Holocaust Memory in the New World and in the Old Country

PDF

Agárdi Izabella:
„A zsidókkal együtt elvitték űket is.” Multidimenzionális emlékezet és kisebbségi narratíva

„They have been taken away with the Jews”. Multidimensional Memory and Minority Narrative

PDF

Válogatott bibliográfia

PDF

Könyvek

Пономарев Е. Р.: Преодолевший модернизм: Творчество И.А. Бунина эмигрантского периода: [монография] / Ин-т мировой литературы им
/ Rácz Ildikó Mária

PDF

Kappanyos András: Túl a sövényen
/ Sári B. László

PDF

Florence Lautel-Ribstein (sous la direction de): Des mots aux actes: Traductologie, philosophie et argumentation
/ Albert Sándor

PDF