DOI: www.randomlink.com

TELJES KIADÁS LETÖLTÉSE

Horváth Márta – Szabó Judit: Régi toposz új köntösben? A költői igazságosság újabb koncepcióiról

LETÖLTÉS (PDF)

William Flesch: Az elbeszélőkről és a történethez való viszonyukról (részlet) (Fordította: Aradi Csenge)

LETÖLTÉS (PDF)

Blakey Vermeule: Elbeszélés, érzelmek és a megérdemelt sors elmélete (Fordította: Simon Gábor)

LETÖLTÉS (PDF)

Karl Eibl: Az értelmet generáló költői igazságosság (Fordította: Christiana Gules és Szabó Judit)

LETÖLTÉS (PDF)

Günther A. Höfler: A költői igazságosság mint az irodalmi elváráshorizont alkotórésze (részlet) (Fordította: Szabó Judit)

LETÖLTÉS (PDF)

Arthur A. Raney: A moralitás szerepe a szórakoztató médiatartalmakra adott érzelmi válaszokban és élvezetükben (Fordította: Cora Zoltán és Horváth Márta)

LETÖLTÉS (PDF)

Szabó Judit: A „véletlen” fordulat kvázi csodája. Költői igazságosság és narratív magyarázat

LETÖLTÉS (PDF)

Szemle

Horváth Mária: Morális érzelmek az irodalmi befogadásban

LETÖLTÉS (PDF)

Farmasi Lilla: Empátia és morális ítélet a narratív befogadásban

LETÖLTÉS (PDF)

Domsa Zsófia: Morális dilemmák az irodalomban

LETÖLTÉS (PDF)

Válogatott bibliográfia

LETÖLTÉS (PDF)

Könyvek

Horváth Márta: A történetmondás eredete
/ Simon Gábor

LETÖLTÉS (PDF)

Horváth Márta és Szabó Judit, szerk. Irodalmi elbeszélés és morális ítélet
/ Tóth Gyula

LETÖLTÉS (PDF)

Antonius Weixler, Matei Chihaia, Matías Martínez, Katharina Rennhak, Michael Scheffel und Roy Sommer, Hg. Postfaktisches Erzählen? Post-Truth – Fake News – Narration
/ Bankó Erzsébet

LETÖLTÉS (PDF)

Rácz Ildikó Mária. A lét és a szerelem szentsége: Ivan Bunyin művészi világképe
/ Dukkon Ágnes

LETÖLTÉS (PDF)

Tatiana Milliaressi et Christian Berner, sous la direction de: Traduire les sciences humaines
/ Albert Sándor

LETÖLTÉS (PDF)

In memoriam

Kálmán C. György (1954–2021)
/ Földes Györgyi

LETÖLTÉS (PDF)