DOI: www.randomlink.com

DOWNLOAD FULL PDF

Szemes Botond:
A kultúra mint diagram. Előszó a Helikon Diagrammatológia című lapszámához

Culture as a Diagram. Foreword to Helikon’s Issue Diagrammatology

PDF

Sybille Krämer:
Operatív képiség. A „grammatológiától” a „diagrammatológiáig”? Gondolatok a megismerő „látásról” (Fordította: Roskó Mira)

Operative Iconicity. From „Grammatology” to „Diagrammatology”? Reflections on Cognitive Vision (Translated by Mira Roskó)

PDF

Frederik Stjernfelt:
A Peirce-féle diagramkategória kiterjesztése. A diagrammatikus forradalom hatásai a szemiotikában (Fordította: Szlávich Eszter)

The Extension of the Peircean Diagram Category. Charting the Implications of a Diagrammatical Revolution in Semiotic (Translated by Eszter Szlávich)

PDF

Gilles Deleuze:
Egy új kartográfus [A Foucault című könyv részlete] (Fordította: Sipos Balázs)

A New Cartographer [Part of the book Foucault] (Translated by Balázs Sipos)

PDF

Botond Szemes – Bence Vida:
Tragikus és komikus hálózatok. Drámai műfajok csoportosítása szerkezeti tulajdonságok alapján

Tragic and Comical Networks. Clustering Dramatic Genres According to Structural Properties

PDF

Könyvek

Edward R. Tufte: The Visual Display of Quantitative Information
/ Nyerges Csaba

PDF

Frederik Stjernfelt: Diagrammatology. An Investigation on the Borderlines of Phenomenology, Ontology, and Semiotics
/ Tarnai Csillag

PDF

Wolfgang Ernst: Technológos in Being. Radical Media Archaeology and the Computational Machine
/ Sándor László

PDF

Martine Watrelot, dir.: George Sand et les sciences de la Vie et de la Terre
/ Szabó Anna

PDF

Johan Faerber: Après la littérature. Écrire le contemporain
/ Bodroghi Csilla

PDF

Ruben Donno: „Uomo di penna e di pennello”. Il doppio talento di Ardengo Soffici
/ Tóth-Izsó Zsuzsanna

PDF

Carine Barbafieri: Anatomie du „mauvais goût” (1628–1730)
/ Bartha-Kovács Katalin

PDF

Louis Menand: The Free World. Art and Thought in the Cold War
/ Sári B. László

PDF