DOI: www.randomlink.com

TELJES KIADÁS LETÖLTÉSE

Előszó

Hermann Zoltán: Irányok a gyerekirodalom-kutatásban

LETÖLTÉS (PDF)

Tanulmányok

Cristina Bacchilega: Tündérmeseháló: 21. századi adaptációk és a rácsodálkozás politikája (Fordította: Kérchy Anna)

LETÖLTÉS (PDF)

Serge Martin: A képeskönyvek: élet és nyelvelmélet kérdése (Fordította: Józan Ildikó)

LETÖLTÉS (PDF)

Inna Szergijenko (Antyipova): „Rémes” műfajok a kortárs gyerekirodalomban (Fordította: Iván Ildikó)

LETÖLTÉS (PDF)

Larisza Rudova: Maszkulinitás a szovjet és posztszovjet gyerekirodalomban. Timur (és csapata) transzformációi (Fordította: Iván Ildikó)

LETÖLTÉS (PDF)

Szemle

Kérchy Anna: Kortárs angolszász gyerekirodalom-tudományi körkép

LETÖLTÉS (PDF)

Katona Alexandra: Szükségszerű határátlépések. A mai német gyermek- és ifjúságimédia-kutatás néhány tanulsága

LETÖLTÉS (PDF)

Kalavszky Zsófia: „Robog a gép, remekül”: a kora szovjet (avantgárd) gyerekkönyve

LETÖLTÉS (PDF)

Műhely

Kalavszky Zsófia: Illusztratívvá romlani: két kora szovjet verses mese Magyarországon (Marsak és Majakovszkij)

LETÖLTÉS (PDF)

Válogatott bibliográfia

LETÖLTÉS (PDF)

Könyvek

Hermann Zoltán, Lovász Andrea, Mészáros Márton, Pataki Viktor és Vincze Ferenc, szerk.: Medialitás és gyerekirodalom
/ Meiszterics Adrienn

LETÖLTÉS (PDF)

Anna Kérchy and Björn Sundmark, eds.: Translating and Transmediating Children’s Literature
/ Szőke Dávid Sándor

LETÖLTÉS (PDF)

Дж. Б. Платт: Здравствуй, Пушкин! Сталинская культурная политика и русский национальный поэт
/ Kalavszky Zsófia

LETÖLTÉS (PDF)

Philippe Marty: L’original: Traduction, version et intraduisible
/ Albert Sándor

LETÖLTÉS (PDF)

Eva Augustínová, Marián Grupač, Eva Kowalská, Ivona Kollárová, Jarmila Majerová a Veronika Murgašová, zost.: Vedecká kommunikácia 1500–1800, I.
/ Papp Ingrid

LETÖLTÉS (PDF)

Alice Cadeddu, Claudia Junk und Thomas F. Schneider, Hg.: Weltweit – Worldwide – Remarque: Beiträge zur aktuellen internationalen Rezeption von Erich Maria Remarque / Lőkös Péter

LETÖLTÉS (PDF)