TELJES KIADÁS LETÖLTÉSE

Buda Attila – Major Ágnes:
A genetikus kritika Magyarországon

LETÖLTÉS (PDF)

Józan Ildikó:
A szöveg ingatag. A francia genetikus kritika tíz éve

LETÖLTÉS (PDF)

Pierre-Marc de Biasi:
Az intertextualitástól az exogenezisig
(Fordította: Bereczki Péter Levente)

LETÖLTÉS (PDF)

Louis Hay:
Genetikus kritika: újfajta közelítés az íráshoz?
(Fordította: P. Simon Attila)

LETÖLTÉS (PDF)

Műhely

Debreczeni Attila:
Genetikus elv, medialitás és kommentár

LETÖLTÉS (PDF)

Fellegi Zsófia:
Átmenet az analógból a digitális filológiába: médiumváltás?
Madách Imre: Az ember tragédiája. Szinoptikus kritikai kiadás

LETÖLTÉS (PDF)

Rózsafalvi Zsuzsanna:
Egy szinoptikus (újra)kiadás lehetőségei.
A hun trilógia töredékeinek sajtó alá rendezéséről

LETÖLTÉS (PDF)

Gulyás Judit:
„nyelve, hogy úgy szóljunk, népmeseileg legmagyarabb”.
Az Arany család és Arany László mesegyűjteményének
szinoptikus kiadásáról

LETÖLTÉS (PDF)

Szénási Zoltán:
Mire jó a genetikus kritika?
Válaszkísérletek a Babits-filológia felől

LETÖLTÉS (PDF)

Válogatott bibliográfia

LETÖLTÉS (PDF)

Könyvek

Tóth Réka: A szöveggenetika elmélete és gyakorlata
/ Káli Anita

LETÖLTÉS (PDF)

Chiara Mengozzi, ed.: Outside the Anthropological Machine:
Crossing the Human-Animal Divide and Other Exit Strategies
/ Albert Sándor

LETÖLTÉS (PDF)

Courtilz de Sandras: Mémoires de M. L.C.D.R.
/ Tóth Ferenc

LETÖLTÉS (PDF)

Marivaux: Válogatott drámák
/ Váradi Márta

LETÖLTÉS (PDF)